660 671 515
   Recibe el Boletín clicando aquí

 

 

cerrar

sábado 20 de abril

Semana Santa

Sábado Santo

 

Papa Francisco

«Sábado Santo es el día del silencio de Dios. Ha de ser un día de silencio. Jesús colocado en el sepulcro comparte con toda la humanidad el drama de la muerte. Es un silencio que habla i expresa el amor como solidaridad con los abandonados de siempre, que el Hijo de Dios llenó el vacío que solamente la misericordia infinita de Dios Padre puede llenar. Dios calla, pero por amor. En este día, el amor –aquel amor silencioso- se convierte en espera de la vida en la resurrección. Y el sábado Santo: nos hará bien pensar en el silencio de la Madre, “la Creyente”, que en silencio estaba esperando la Resurrección». (Homilía 23.03.2016).  

 

La Mare de Déu del Pilar

12 d’octubre: LA MARE DE DÉU DEL PILAR

Descarrega't el document

Festa

Cada advocació mariana ens obre una finestra al cel i és un bon ajut a la terra. L’advocació del Pilar ens ‘concedeix fortalesa en la fe, seguretat en l’esperança i constància en la caritat’. Tot un programa de vida cristiana. Avui, especialment el poble aragonès, celebra la seva solemnitat.

Que la Mare de Déu del Pilar sigui per a nosaltres “guia del camí, columna de l’esperança, llum de la vida” (antífona del Magnificat).

«Segons una piadosa i antiga tradició, des dels primers temps del cristianisme, fou edificada una ermita a la riba de l'Ebre en el lloc de l'actual ciutat de Saragossa... Més que per miracles espectaculars, la Mare de Déu del Pilar és invocada com a refugi de pecadors, consol dels afligits, mare d'Espanya. La devoció del Pilar arrelà moltíssim en les nacions de l'Amèrica del Sud» (Elogi). «És humil Maria, que no ho entén tot, però accepta la voluntat de Déu» (Papa Francesc).

HISTÒRIA DE L’ADVOCACIÓ

Primers segles: Una tradició molt ar­rela­da a l'Aragó vol fer ar­ribar l'origen del santuari de l'antiga Caesaraugusta (Saragossa) als inicis matei­xos del cristianis­me: Maria s'hauria aparegut a l'apòstol Sant Jaume, damunt d'un pilar. I és que la Mare de Déu vol ser sempre, per a tots els creients de tostemps, fortalesa i esperança dels fidels. Avui el poble aragonès en celebra la Solemnitat.

1492, octubre 12:  Cristòfol Colom arriba al continent americà, que ell es pensa que són les Índies.

Segle XVI: El Pilar es­devé un gran san­tuari marià de la Península Ibèrica, amb una irradiació vers l'A­mèrica Llatina.

1640: S’escull el 12 d’octubre –data de l’arribada de Cristòfol Colom a Amèrica- com a dia litúrgic de la celebració de l’aparició de la Mare de Déu del Pilar.

1642: La Mare de Déu del Pilar és declarada patrona de la ciutat de Saragossa.

1723: Després d’haver-lo denegat diverses vegades, el Papa Benet XIV concedeix un ofici litúrgic propi del Pilar per a Saragossa.

Segle XIX: El Papa Pius VII (1800-1823) estén l’ofici a tot l’Aragó.

Segle XIX: El Papa Pius IX (1846-1878) el ratifica per a tot l’Estat espanyol.

 

recuerda

Semana Santa y Pasqua 2019
Semana Santa y Pasqua 2019

Consulta los materiales

novedades