Paraula i vida 2019
Personalitza la teva edició
Més informació aquí

 

tancar

diumenge 22 de juliol

Setmana XVI durant l'any

Afegeix el santoral al teu calendari 

 

Jer 23,1-6

Ef 2,13-18

Mc 6,30-34

Homilia per al diumenge 22 de juliol de 2018

1- Jesús, ho acabem d’escoltar a l’evangeli, diu als seus deixebles: “Veniu ara tots sols en un lloc despoblat  i reposeu una mica”. Jesús és molt humà i es preocupa pel descans dels deixebles, perquè sap que necessiten recuperar forces.

Ell els havia enviat de dos en dos a escampar la Bona Nova per aquells poblets. És el que recordàvem diumenge passat. Ara, un cop acabada la feina, es tornen a retrobar amb Jesús i cadascú explica el que ha fet. Fan, diríem en llenguatge actual, una “revisió de vida” amb Jesús.
És un bon exemple per a nosaltres. Cal saber revisar la nostra vida; altrament, no millorarem, no progressarem. Potser ens lamentarem, però tornarem a caure inevitablement en els mateixos errors. Qui no es revisa, torna a ensopegar de nou en les mateixes pedres.
I seria llàstima, perquè la vida només es viu una vegada i nosaltres necessitem créixer i progressar, i no pas quedar-nos estancats.

2- Per tant, hem de saber revisar la nostra vida. Però no amb la nostra llum humana- que sovint porta tristesa i desànim- sinó amb la llum de Jesús, que sempre porta esperança. No oblidem, però, que aquesta revisió demana tenir l’esperit asserenat.

No és bo fer com algunes persones que passen de l’activitat frenètica de la feina, a un no menys frenètic ritme de vacances. Realment és positiu això? Els ajuda, de veritat, a “carregar piles”?
No vull  pas dir que sigui negatiu viatjar i conèixer ambients nous. Al contrari, és molt enriquidor. Però cal saber dosificar les forces i el temps de tal manera que ens permeti acabar l’estiu amb el cor asserenat i amb l’esperit enriquit. És a dir, havent superat el desgast que hem anat acumulant al llarg de l’any.
Pot ser bo, asseguts en un lloc tranquil tot contemplant el paisatge o ajudant-nos d’algun comentari  evangèlic en una ermita  o allà on sigui, pot ser bo anar repassant la nostra vida al costat del Jesús.
Per donar gràcies pels dons rebuts. Per parlar de tot allò que fem, d’allò que ens preocupa i de  les esperances que portem al cor. Per demanar perdó quan les coses no han anat bé del tot. O per demanar llum i coratge quan estem a les fosques o sentim la nostra debilitat.
El contacte amb Jesús sempre és vitalitzant. A prop seu, aprenem a estimar la vida com un regal gratuït i meravellós. I quan ens sentim plens, millora també la nostra relació amb els altres.
No desaprofitem les ocasions que ens ofereix l’estiu per  a relacionar-nos amb el Senyor! Llavors experimentarem la veritat d’aquelles paraules que ens  ha dit Sant Pau a la segona lectura: que Jesús “és la nostra pau”. Ho és de veritat?

3- Però l’estiu és també un bon moment fer fomentar les amistats humanes, perquè l’amistat sempre enriqueix i apropa les persones.

Hi ha una dita popular que fa “Val més tenir amics, que tenir diners”. És ben cert. En un món tan insolidari com el nostre, és un autèntic regal de Déu,tenir amics vertaders de qui et pots fiar, que saps que no et fallaran mai.
No solament perquè m’ajudaran si em trobo en alguna dificultat, sinó també perquè un amic és una persona amb qui m’hi puc comunicar amb confiança i davant e qui em puc presentar tal com sóc perquè sé que no em rebutjarà.
Tots tenim necessitat de compartir amb algú les nostres angoixes i les nostres  alegries. Perquè així, per llei psicològica, les angoixes es fan més suportables i les alegries tenen un ressò més profund. No és el mateix guardar-m’ho tot per a mi sol, que poder compartir-ho amb un altre.
No  oblidem que la inseguretat que pateixen algunes persones prové del  fet  de no tenir ningú amb qui obrir-se i confiar-se. És una situació molt trista i dura.
Val la pena que, en la mesura que depengui de nosaltres, potenciem les relacions d’amistat sinceres. D’una manera especial entre marit i muller i entre pares i fills. Aquestes persones han de ser els meus millors amics, els meus millors confidents.
N’hi ha que cometen un error greu: es maten treballant per guanyar diners i aconseguir així, creuen ells, tot el que necessita la família per ser feliç.
Però s’obliden d’aportar a casa allò que és fonamental per aconseguir-ho: ells mateixos, la seva presència, la seva companyia. Ignorem que moltes vegades, paradoxalment, la millor manera d’aprofitar el temps, és “perdre’l”, per estar junts amb les persones que estimem.
L’estiu és un bon moment per “recuperar” el temps perdut. Nosaltres, els creients, hem de ser sempre homes i dones portadors d’amistat. Com Jesús, que apropava i agermanava les persones que tractava.
I precisament perquè Jesús és el nostre model i la font de l’autentica amistat, hem de saber tenir, sobretot amb Ell, una comunicació íntima i profunda.

Nota:  Durant els mesos de juliol, agost i setembre us oferim els punts de reflexió del P. Lluís Armengol i Bernils (Terrassa, 1924 - Sant Cugat del Vallès, 2007), publicats al llibre "El pa de la Paraula nº 4. Diumenges i festius. Cicle B." Editorial Claret, 2005

Text extret de pregaria.cat.

Santa Maria Magdalena
Santa Maria Magdalena

Anomenada “apòstola dels Apòstols”, perquè a l’Evangeli de Joan rep la primera aparició del Ressuscitat (Jn 20,11-18).

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot seguit s'exposen les nostres dades i les condicions d'ús del Portal. La utilització del la pàgina web www.claret.cat implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per l'Editorial Claret, S.L.U., tan bon punt l'Usuari accedeixi a la pàgina. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal.

QUI SOM

La Llibreria Claret és una empresa amb domicili social a Barcelona, al carrer Roger de Llúria, 5, codi postal 08010, i amb CIF B-08521965. A través d'aquest Avís Legal es pretén regular l'accés i ús i, en general, la relació entre aquesta pàgina web, accessible a l'adreça d’internet www.claret.cat, i els Usuaris del lloc web. Per a més informació pots contactar a través del  telèfon 933 010 887, o bé a través de l'adreça de correu electrònic llibreria@claret.cat.

CONDICIONS D'ÚS

L'Editorial Claret S.L.U., en endavant Claret, ofereix l'accés al lloc web www.claret.cat en les condicions d'ús que es descriuen tot seguit: l'accés al portal permet a l'Usuari d'accedir a informació (d'ara endavant, "Continguts") i utilitzar serveis (d'ara endavant, "Serveis") propis del Portal i d'altres usuaris del Portal (d'ara endavant, "Tercers").

NORMATIVA APLICABLE

L'accés al portal està sotmès a 3 nivells normatius:
1. La legalitat vigent promulgada per la CE i el Govern Espanyol (d'ara endavant, "Legalitat Vigent").
2. Les condicions establertes per Claret per al funcionament del Portal (d'ara endavant, "Condicions Generals").
3. Les condicions especials (d'ara endavant, "Condicions Particulars") que regulen actuacions concretes i que completen o modifiquen les Condicions Generals. Qualsevol desacord en què es pugui incórrer en la interpretació o execució de les Condicions Generals d'Accés i Ús de Serveis, Continguts i Informació Confidencial serà resolt davant les autoritats competents.

CONDICIONS GENERALS

Límits del Servei.

Propietat Intel•lectual del Portal: Claret és el titular de tots els drets de propietat intel•lectual sobre el Portal, marca i nom comercial.

Codi Anti-spamming: Claret es compromet a no remetre publicitat, ni qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial o una altra a Usuaris del Portal sense que hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment.

Accés al Portal: Claret es compromet explícitament a garantir l'Accés en les condicions establertes:
- Accés sense registre al Portal per a la utilització dels Serveis i Continguts generals.
- Accés amb registre a l'Usuari del Portal per a la utilització dels Serveis i Continguts exclusius.
- Claret es reserva el dret de cancel•lar l'accés amb registre d'un Usuari al Portal -prèvia comunicació- en cas d'incompliment de Legalitat Vigent, les Condicions Generals o les Condicions Particulars establertes.
- Claret no es fa responsable que l'Usuari no pugui accedir al Portal com a conseqüència de qualsevol tipus d'avaria aliena al Portal (xarxes de comunicacions, causes de força major, etc.).

Informació Confidencial
La Llibreria Claret entén que les dades i la informació intercanviada per l'Usuari a través del Portal mitjançant la seva interacció (descàrrega d'informació i documentació, petició de consultes, mostres, ofertes i comandes) amb Tercers -Clients o Proveïdors o Claret- tenen caràcter d'Informació Confidencial. Claret es compromet explícitament a garantir el tractament de la Informació Confidencial en les condicions establertes al seu Codi Ètic.

Prestació de Serveis
Claret entén que les utilitats posades a disposició dels Usuaris Registrats tenen caràcter de Servei. Claret respon únicament de la qualitat i les prestacions dels Serveis d'autoria pròpia d'acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació, però en cas d'ús legalment no autoritzat no garanteix resultats ni assumeix responsabilitats. Claret exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de qualitat dels serveis oferts per Tercers. Claret es reserva la facultat de suspendre totalment o parcial, o de modificar en qualsevol moment i sense previ avís, la prestació del servei per motius tècnics o de seguretat.

Tractament dels Continguts
Claret entén que la informació comuna i accessible a tots els Usuaris Registrats té caràcter de Contingut. Claret assumeix únicament els Continguts d'autoria pròpia d'acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes, però en cas d'ús de patents o aplicacions no autoritzades legalment, no garanteix resultats, ni assumeix responsabilitats. Claret no assumeix i a més exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud i/o actualitat dels continguts de Tercers. Claret exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per l'ús no autoritzat dels Continguts per part dels Usuaris.

Drets i Obligacions dels Usuaris

Propietat Intel•lectual del Portal
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.claret.cat, són propietat de Claret i no és permesa la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva comunicació pública, ni la seva modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de Claret. L'Usuari, únicament i exclusiva, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat.

Codi Anti-spamming
L'Usuari es compromet a no remetre publicitat, ni qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial o altra a Tercers sense que hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment de Claret.

Accés al Portal
L'Usuari accepta voluntàriament que l'Accés al Portal (Continguts i Serveis) té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L’Accés al Portal d'acord amb els termes establerts a les Condicions Generals publicades en el moment de connexió.
2. La cancel•lació de l'activitat pròpia en el Portal en el moment que ho requereixi.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. L'acceptació plena i sense reserves de la Legalitat Vigent, i de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades en el moment de connexió.
2. Prevenir l'Accés al Portal a terceres parts: I no facilitar mai la Clau d'Accés.

Tractament de la Informació Confidencial
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L'Accés a la Informació Confidencial a través del Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de l'intercanvi.
2. La modificació o cancel•lació de la pròpia Informació Confidencial en el moment que ho requereixi.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1.Adherir-se i complir estrictament el Codi Ètic de Claret en referència al tractament de la Informació Confidencial.

Ús dels Serveis
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L’Accés i Ús dels Serveis oferts pel Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.
2. L’Accés i Ús dels Serveis oferts per Tercers d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. Utilitzar els Serveis de forma diligent, correcta, lícita i d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.
2. Posar a disposició del Prestador del Servei les seves dades de registre.
3. No utilitzar els Serveis de forma o amb finalitats i/o efectes contraris a la llei, o que de qualsevol forma puguin impedir la normal utilització del Portal per part de Tercers.
4. No permetre l'Accés als Serveis per terceres parts.
5. Proporcionar uns Serveis de procedència lícita -que aquests no siguin lesius per als drets i interessos de terceres parts- i en les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació als Usuaris i al Portal.
6. Responsabilitzar dels Serveis proporcionats als Usuaris i al Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

Tractament dels Continguts
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L'Accés als Continguts oferts pel Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.
2. L'Accés als Continguts oferts per Tercers d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. Utilitzar els Continguts de forma diligent, correcta, lícita i d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació.
2. Posar a disposició del titular del Contingut les seves dades de registre.
3. No utilitzar els Continguts de forma o amb finalitats i/o efectes contraris a la llei.
4. No modificar, reproduir, distribuir o permetre l'accés públic dels Continguts a no ser que es compti amb l'autorització del titular dels drets.
5. No suprimir, eludir o manipular el copyright o els dispositius tècnics de protecció (marques d'aigua, signatura digital, etc.) que poguessin contenir els Continguts.
6. Proporcionar uns Continguts veraços, exactes i de procedència lícita als Usuaris i al Portal, i que cap d’aquests siguin lesius dels drets i interessos de terceres parts (manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes).
7. Responsabilitzar dels Continguts proporcionats als Usuaris i al Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina web, en general, Claret i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Claret i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

recorda

Paraula i vida 2019
Paraula i vida 2019

Personalitza la teva edició

novetats