La misa de cada día

Suscríbete

 

cerrar

viernes 24 de noviembre

San Andrés Dung Lac y compañeros, prebístero y mártires
San Andrés Dung Lac y compañeros, prebístero y mártires

 

Memoria obligatoria

Entre los 117 mártires de Vietnam canonizados el 19 de junio de 1989, destaca Andrés Dung-Lac, que desplegó gran actividad sacerdotal y sufrió persecuciones, hasta recibir el martirio por decapitación el 21 de diciembre de 1839: ‘En medio de todos estos tormentos, que suelen espantar a otros, por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, estoy con Cristo, porque su misericordia dura para siempre’ (Carta de Pablo, uno de sus compañeros).

Oración colecta

Oh, Dios, fuente y origen de toda paternidad, Tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la Cruz de Cristo, con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre; concédenos, por su intercesión, que difundamos tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos.

actividades

26 / 09
La guerra amb ulls d'infant
lugar: Sala Pere Casaldàliga

Afegeix l'activitat al teu calendari 

Editorial Gregal - Presentació del llibre La guerra amb ulls d'infant de Salvador Domènech.

L'acte anirà a càrrec de Salomó Marquès, professor de pedagogia de la UdG i Salvador Domènech, autor de l'obra.

L'esdeveniment tindrà lloc dimarts 26 de setembre a les 19h a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret.

 

LA GUERRA AMB ULLS D'INFANT

Aquest llibre no va de records orals, sinó d’escrits d’alumnat de la dècada dels anys trenta del
segle passat. També d’arti cles publicats en revistes escolars o sindicals de l’època republicana. Són
testi monis vius de com els infants percebien les notí cies sobre guerres passades o com van viure
en la pròpia pell l’horror de la Guerra Civil. Un 80 % del material aportat correspon al període
1936-1939.
Cal destacar el diari del mestre Enric Gibert, amb les redaccions dels seus alumnes sobre la Gran
Guerra (1914-18), i els dos diaris de les germanes Arnau Pitarch, escrits entre juny de 1936 i
desembre de 1937. Tres diaris inèdits a nivell d’obra publicada.
Amb l’objecti u de recuperar la memòria escolar d’una etapa crucial de la nostra història, Salvador
Domènech ha tingut l’encert de recopilar en aquesta obra tres diaris i més de dos centenars
d’escrits inèdits.
La finalitat és que pugui esdevenir un llibre de referència a l’hora de reflexionar sobre la guerra –de
qualsevol ti pus i en qualsevol època– sobretot en les escoles, espais culturals i centres de debat.

Afegeix l'activitat al teu calendari