FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya promou una educació de qualitat, d’acord amb els principis i valors cristians, oferint els serveis necessaris i el suport i ferm compromís amb les famílies, per a la coordinació de les escoles cristianes de Catalunya, la
seva contínua actualització pastoral, pedagògica i organitzativa, a través del seu caràcter propi, de la formació dels seus professors i directius i del suport a la direcció i a la gestió dels titulars dels centres en tots els processos que es desenvolupen en les escoles.